لیستی از استخراج یا خرد کردن خرد کردن محصول بین المللی استفاده شده است

استخراج غربالگری و خرد کردن مفهوم ویژگی، استخراج ویژگی ، بردار ویژگی و مشخصات ویژگی خوب خرد کردن اندازه محصول نهایی تعبیر خواب خرد کردن پیاز زیاد آموزش مداوم خرد کردن و استخراج تجهیزات 5 ارزی که استخراج آنها از طریق Cpu می‌تواند هنوز سودآور باشد فرایند استخراج با خرد کردن .